7/35/55 czyli mit Mehrabiana obalony

Znalazłam zabawny film pokazujący błędy w interpretacji ważności poszczególnych kanałów komunikacji: mowy, języka ciała i słów. Powszechnie znana zasada, mówiąca o tym, że wszystkie docierające do nas informacje podczas rozmowy to w 7% słowa, 38% ton głosu, a 55% mowa...