Znalazłam zabawny film pokazujący błędy w interpretacji ważności poszczególnych kanałów komunikacji: mowy, języka ciała i słów. Powszechnie znana zasada, mówiąca o tym, że wszystkie docierające do nas informacje podczas rozmowy to w 7% słowa, 38% ton głosu, a 55% mowa ciała odnosi się TYLKO do określonej sytuacji.

Mehrabian badał zależności komunikacji werbalnej i niewerbalnej tylko w kontekście komunikacji POSTAW I UCZUĆ, czyli w sytuacji, kiedy osoba badana mówiła o swoich uczuciach, przekonaniach, postawach.

Reguła 7% – 38% – 55% odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której wyrażany komunikat jest niespójny, jak w przypadku podziękowania za wyświadczenie niedźwiedziej przysługi i dotyczy uczuć i postaw.

Reguła 7% – 38% – 55% odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której wyrażany komunikat jest niespójny, jak w przypadku podziękowania za wyświadczenie niedźwiedziej przysługi i dotyczy uczuć i postaw.

Teorii Mehrabiana nie można więc przenosić na pozostałe sytuacje komunikacyjne (np. komunikację faktów, danych).

Gdyby mit reguły 7/38/55 był prawdziwy, to jak zauważył Tomasz Witkowski w swojej książce „Zakazana Psychologia”, mielibyście zaledwie 7% szans na rozumienie tego, co właśnie chciałam przekazać.