Przykładem wskaźników określających zmiany indywidualne osiągnięte poprzez coaching mogą być:
 

 1. Poprawa organizacji czasu pracy.
 2. Szybkość i trafność podejmowania decyzji.
 3. Równowaga osobista, głównie pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
 4. Zadowolenie i zaangażowanie w pracę (lub przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).
 5. Rozwój kariery (awans lub zmiana pracy).

Istnieje kilka najbardziej popularnych i zarazem miarodajnych metod pomiaru, znanych i stosowanych w wielu analizach dotyczących finansów, marketingu i sprzedaży.

Mierzalnymi efektami zmiany dla organizacji osiągniętej poprzez coaching są np.:
 

 1. Wzrost produktywności.
 2. Poprawa jakości.
 3. Siła organizacji.
 4. Lepsza obsługa klienta.
 5. Redukcja kosztów.
 6. Wzrost zysków.
 7. Wzrost obrotów.

Niematerialne efekty coachingu dla organizacji to między innymi:
 

 1. Lepsze relacje z pracownikami, z otoczeniem i klientami.
 2. Lepsza praca zespołowa.
 3. Zadowolenie z pracy.
 4. Mniej konfliktów.
 5. Większe zaangażowanie i motywacja pracowników.

Metody mierzenia efektów coachingu

Istnieje kilka najbardziej popularnych i zarazem miarodajnych metod pomiaru, znanych i stosowanych w wielu analizach dotyczących finansów, marketingu i sprzedaży.
 

 1. Za najbardziej wiarygodną i dość trudną w realizacji uważana jest metoda porównywania efektów uzyskanych przez osobę coachowaną z osobą niecoachowaną działającą w tym samym otoczeniu i w takiej samej sytuacji.
 2.  

 3. Inną metodą jest analiza linii trendu. Porównuje się w niej wzrost kategorii badanej, na której nam najbardziej zależy (zysk, sprzedaż, redukcja kosztów) z najbardziej prawdopodobnymi wynikami, które byłyby osiągnięte bez coachingu.
 4.  

 5. Jeszcze innym sposobem pomiaru jest grupa metod opartych na prognozowaniu i przewidywaniu wyników, jakie osiągane by były bez coachingu z wynikami osiąganymi po coachingu. Jest nią badanie poziomu określonych kompetencji, a także metoda 360 stopni.
 6.  

 7. Do często stosowanych metod zalicza się także czterostopniowy model oceny efektywności Kirkpatricka, do którego dołączany jest piąty poziom – szacowanie ROI z inwestycji w coaching metodą dr Philipsa. ROI jest obecnie najczęściej stosowaną metodą obliczania rentowności w kapitał ludzki.

 
Dodatkowo badania (Feedback 360 stopni i coaching: badanie przeprowadzone przez Elizabeth C. Thach, profesora w School of Business & Economics na Sonoma State University w Kalifornii) wykazują wysoką skuteczność coachingu w połączeniu z badaniem 360 stopni. Jest on zarówno początkiem procesu, jak i jego miernikiem. Właściwie przeprowadzony może przyczynić się do poprawy komunikacji, wysokiego wzrostu efektywności menedżerów oraz całej organizacji.

E. C. Thach, (2002). “The impact of executive coaching and 360 feedback on leadership effectiveness”, Leadership and Organization Development Journal 23/4, 205-213.