Wyróżniaj się z tłumu. Prezentuj indywidualny charakter i zaangażuj całą organizację do realizacji postawionych celów. Twój pracownik nie może się wstydzić, że dla Ciebie pracuje. Twój klient czytając Twoje artykuły, przeglądając Twoją stronę internetową, dokonując zakupu w Twoim sklepie internetowym ma mieć pewność, że korzysta z usług profesjonalistów.

To inaczej obraz, wyobrażenie organizacji powstałe u odbiorców na podstawie świadomych lub nieświadomych działań firmy…

{
„Wizerunek to sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana”
Dlaczego kształtowanie wizerunku jest istotne dla firmy?

Wizerunek to sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Jego cechą jest zmienność i niestabilność. Może ulec wzmocnieniu, jeżeli jednak jego kolejne elementy okażą się sprzeczne – bardzo łatwo ulegnie rozpadowi. Wizerunek umożliwia realizację celów. Właściwy wizerunek zapewnia firmie lub produktowi możliwość realizacji założonych celów. W warunkach silnej konkurencji rynkowej, klient zainteresowany towarem lub usługą ma możliwość dokonania wyboru spośród wielu ofert. W takiej sytuacji często to właśnie wizerunek firmy jest elementem decydującym o zdobyciu zaufania rynku. Małe i średnie firmy, a także fundacje i stowarzyszenie, zazwyczaj, nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie wysokobudżetowej kampanii reklamowej czy promocyjnej. Dlatego właściwie prowadzone działania wizerunkowe są szansą na kształtowanie wizerunku rzetelnej i uczciwej firmy. Budowanie właściwego wizerunku przez komunikowanie osiągnięć firmy i udzielanie informacji w sytuacjach kryzysowych nie kosztuje wiele, a pozwala na stworzenie pozycji godnej zaufania firmy. Jakie są korzyści z posiadania pozytywnego wizerunku firmy?

 

 • Pozwala na prowadzenie ofensywnej polityki sprzedaży i uzyskanie wysokich zysków
 • ułatwia wprowadzenie na rynek nowych produktów
 • zapewnia większą stabilność działania i mniejsze ryzyko związane z sytuacjami kryzysowymi
 • pomaga w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników i ich motywowania
 • przyczynia się do budowania zaufania konsumentów i partnerów biznesu do organizacji (np. inwestorów)
 • jest znaczącym źródłem przewagi konkurencyjnej.
Podstawowe elementy wizerunku firmy

1. System Identyfikacji Wizualnej

To oznakowanie atrybutów działalności, które pozwala na szybkie odróżnienie przedsiębiorstwa od konkurentów Najczęściej stosowane elementy wizualne systemu identyfikacji firmy/organizacji:

 • symbol firmowy (znak firmowy i logotyp),
 • kolory
 • typografia
 • druki firmowe (papier firmowy, wizytówki, pieczęć firmowa)
 • wydawnictwa firmowe (ogólna koncepcja graf. okładki, ulotek, reklam i in. materiałów)
 • opakowania i produkty (zasady umieszczania symbolu firmowego na produktach i opakowaniach, koncepcja graficzna opakowań i zasady jej modyfikacji)
 • oznakowania i zewnętrzne nośniki informacji (oznakowania firmowe wewnętrzne (tablice informacyjne, tabliczki na drzwi,
 • oznakowania firmowe zewnętrzne i tablice informacyjne (tabliczki dojazdowe, szyld firmowy, neon firmowy, reklama na billboardach itp.)
 • flagi i transparenty
 • pojazdy i ubrania

 

2. Przede wszystkim komunikowanie

wewnątrz… Budowanie pozytywnego wizerunku zawsze rozpoczyna się „od wewnątrz”. Jeśli pracownicy nie utożsamiają się ze swoją organizacją – łatwo ulegają negatywnym wpływom otoczenia. Jeśli są do niej wrogo nastawieni – kwestią czasu jest, kiedy dowie się o tym opinia publiczna. Jeśli ludzie są pozytywnie nastawieni do pracodawcy i swoich kolegów, a mimo to ich efektywność jest niewielka – mogą potrzebować dodatkowej mobilizacji. …i na zewnątrz W tworzeniu wizerunku firmy najistotniejszą sprawą jest rzetelne i bieżące komunikowanie się z otoczeniem – z mediami, z kontrahentami, z lokalnymi społecznościami. Postawienie zainteresowanych bez jakiejkolwiek informacji powoduje negatywne reakcje. Dowolnie stworzone wyobrażenie wzbogacane jest przez negatywne emocje osoby, której odmówiono informacji. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych istnieje potrzeba sprawnego komunikowania sytuacji otoczeniu. Brak informacji może pogłębić kryzys. Także sukcesy firmy powinny zostać odpowiednio “sprzedane”.

Zasady komunikacji Josepha Pulitzera

Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym powinna spełniać warunki, które pozwolą nam dotrzeć do tej grupy odbiorców, którą sami określiliśmy. Według Josepha Pulitzera aby komunikat realizował postawione przed nim cele powinien zostać przedstawiony:

Krótko – tak, żeby przeczytali Jasno – tak, żeby zrozumieli, Obrazowo – tak, żeby zapamiętali, Dokładnie – tak, by nie mieli wątpliwości

 

3. Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to zbiór podstawowych wartości i norm postępowania, dominujący w danej organizacji, podbudowany założeniami i przejawiający się poprzez artefakty. Definicja ta nawiązuje do obrazowej koncepcji kultury organizacyjnej jako “góry lodowej”. Występują w niej dwa poziomy – wystający z wody czubek (część widoczna, zewnętrzna) oraz część niewidoczna (ukryta, głęboka) znajdująca się pod wodą, o której wnioskujemy na podstawie zewnętrznej części.

Artefakty(zewnętrzne formy danej kultury – jej powierzchniowe odzwierciedlenie).

 • artefakty językowe (język, opowiadania, mity),
 • artefakty behawioralne (zwyczaje, wzorce zachowań, ceremonie, rytuały),
 • artefakty fizyczne (technologie, organizacja biura, sposoby przygotowania dokumentów, logo etc.)

 

Wartości i normy

Wartości określają sposób bycia i postępowania, który jest uznawany przez członków organizacji za dobry i pożądany. Są podstawą ocen wykorzystywanych przez członków organizacji do określenia sytuacji, działań, przedmiotów i ludzi. Wartości, to inaczej mówiąc, punkty odniesienia pozwalające ocenić poglądy lub działania. Normy, to modelowe sposoby rozwiązywania problemów. Określają akceptowalne role członków organizacji i standardy zachowań. Normy konkretyzują się w postaci reguł (prawa, regulaminy, zalecenia) dopuszczalnych granic zachowań. Normy zawsze obwarowane są sankcjami – pozytywnymi i negatywnymi oraz formalnymi i nieformalnymi. Normy i wartości wyrażone są często w misji i filozofii działania organizacji np. wobec klientów czy personelu. Rzecz jasna nie wszystko co jest napisane, jest przestrzegane i na odwrót. Niektóre wartości cenione w firmie nie są nigdzie ujęte w formie pisanej. Są więc też normy i wartości, które nie są deklarowane, ale są realizowane w działaniu członków organizacji. Ukonkretnieniem wartości i norm ich strzegących są cele i preferencje członków organizacji.