Wizerunek menedżera

„Nie tylko ubrania składają się na wizerunek” – słusznie zauważyła Eleri Sampson. Dlatego to szkolenie ma na celu wykreowanie profesjonalnego i spójnego wizerunku menedżera poprzez autoprezentację, wygląd, zachowanie, emisję głosu i etykietę.

Cel szkolenia

Cele szczegółowe szkolenia to: nabycie umiejętności spójnego sposobu prezentowania informacji o sobie i o firmie, poznanie etyki biznesu dostosowanej do panujących w Polsce warunków i zachowań, odczytywanie i zarządzanie mową ciała, wykreowanie własnego stylu biznesowego.

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł I – Rola menedżera w budowaniu wizerunku firmy

• Cel i zasady kreowania wizerunku.
• Programowanie autoprezentacji do celów zawodowych i osobistych.
• Określenie swoich mocnych i słabych stron.
• 4 x 20, czyli efekt pierwszego wrażenia.
· efekt anielski
· efekt diabelski
· równanie Mehrabiana
• Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
• Ćwiczenie: V.A.K.O.G.

Moduł II – Spotkania biznesowe i urzędowe, prezentacje, konferencje i eventy

• Przygotowanie się do wystąpień i narad.
• Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.
• Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.
• Wizerunek własny menedżera a wizerunek firmy.
• Ćwiczenie: elevator pitch

Moduł III – Wygląd zewnętrzny jako narzędzie wywierania wpływu społecznego

• Styl biznesowy w ubiorze (zasady dress code’u).
• Trend raport – przegląd trendów w modzie damskiej i męskiej, z uwzględnieniem zasad efektywnego komponowania ubioru biznesowego, kanonu elegancji i dobrego stylu.
• „Kolorowy komunikat” – psychologiczne oddziaływanie kolorów.
• Postawa ciała a przekaz.
• Ćwiczenie: „lustro”.

Moduł IV – Niewerbalna siła wizerunku, czyli kreowanie wizerunku wyglądem

• Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna – jak pokazać bez słów kim jesteś.
• Jak odczytać autoprezentację klienta, partnera, współpracownika?
• Aparycja – autoprezentacja a wygląd.
• Kinezyka – mimika i gesty w autoprezentacji.
• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w instytucji.
• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku.
• Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji.
• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
• Ćwiczenie: rapport, mirroring i matching.

Moduł V – Werbalna siła wizerunku, czyli kreowanie wizerunku głosem

• Aparat mowy a technika wydobywania głosu.
• Pięć rezonatorów a wysokość i tembr głosu.
• Dykcja.
• Dynamika głosu, barwa i melodyka.
• Interpretacja tekstu, ilustracyjność tekstu.
• Nasz głos a nasz gest.
• Środki retoryczne: przykład, porównanie, metafora, narracja, powtórzenie, wzmocnienie, klimaks, peryfraza, hiperbola i inne.
• Korzyści z lepszej jakości głosu.
• Ćwiczenie: „szafa gra”.

Moduł VI – Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych

• Jak nas widzą, tak o nas mówią.
• Znaczenie m. in: publiczności, wymogów kamery, światła i mikrofonu dla efektu wystąpienia i odbioru osoby prezentującej.
• Radzenie sobie z tremą.
• Ćwiczenie: Dlaczego zebry nie mają wrzodów, czyli 3 sposoby oswajania stresu.

Moduł VII – Wizerunek w Internecie

• Jak zbudować wizerunek w sieci.
• Dobór miejsca w Internecie. Wybór zdjęć, filmów, multiprezentacji
• Dobór treści do temperamentu i kariery zawodowej.
• Ćwiczenie: marka pięciu zmysłów.

Moduł VIII – Savoir Vivre w służbie kreowania wizerunku

• Tytułowanie.
• Zasady wręczania wizytówek.
• Zasady pierwszeństwa.
• Dobre maniery w miejscu pracy.
• Zasady rozmowy przez telefon.
• W podróży; w pociągu, samolocie i na statku.
• Spotkania towarzysko- biznesowe.
• Dobre obyczaje przy stole.