Umiejętności przywódcze – jak budować i rozwijać zespoły

Ten warsztat jest odpowiedzią na słowa Lucjusza Seneki: „Najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą”. Program przewiduje indywidualną współpracę z mentorcoachem biznesu.

Grupa docelowa

N

Osoby, którym zależy na byciu lepszym przywódcą/liderem w zespole, firmie i poza nią

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności przywódczych – rola i zadania lidera. Pogłębienie wiedzy o zasadach rozwiązywania nietypowych i złożonych problemów. Rozwój umiejętności świadomego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Korzyści dla organizacji i pracowników

N

Głębsze poznanie siebie jako przywódcy, a dzięki temu większa świadomość, jak wykorzystywać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi i zadaniami.

N

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o zadaniach lidera, rozwój umiejętności przywódczych.

N

Bardziej świadome zarządzanie zadaniami i projektami, ludźmi, konfliktami i problemami.

N

Poznanie narzędzi: dopasowywania modelu przywództwa do sytuacji rynkowej, etapu rozwoju firmy i pracowników; do rozwiązywania konfliktów, pozafinansowego motywowania, rozmów z przekazywaniem informacji zwrotnej.

Zakres tematyczny

N

Co to znaczy być przywódcą, czym się różni przywództwo od zarządzania, jak działają najskuteczniejsi przywódcy?

N

Przywództwo sytuacyjne – jak adekwatnie dopasować styl przywódczy w zależności od sytuacji

N

Zdefiniowanie i charakterystyka czterech podstawowych stylów przywództwa oraz ich zastosowanie

N

Definiowanie etapów rozwoju pracownika – poziomu kompetencji i zaangażowania w osiągnięcie konkretnego celu, realizację zadań; silne strony i potrzeby pracowników na różnych etapach rozwoju

N

Subiektywna Mapa Sytuacji (SMS) czyli umiejętność zmiany perspektywy w roli przywódcy wg Tony Buzana

N

Teoria „Kwadratu von Thuna”, czyli cztery poziomy treści i emocji w jednej informacji

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

N

Studia przypadku

N

Teoria „Kwadratu von Thuna”

N

Gry menedżerskie

N

Test Mapa Stylów i Ról Kierowniczych

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów lub ankiet uczestników oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy uczestników warsztatu.