Skuteczna komunikacja w firmie – od przypadku do strategii

Według Nancy Duarte, światowej specjalisty od efektywnej komunikacji, aż 86,1% ankietowanych menedżerów wierzy, że ich sukces bezpośrednio zależy od umiejętności komunikowania się.

Ze wszystkich kompetencji i umiejętności, jakie kiedykolwiek zdobyliście, komunikacja jest jedną z najbardziej użytecznych. Umiejętność efektywnej komunikacji to nasz atut – w pracy, w kontaktach społecznych czy też w życiu prywatnym, w kontaktach z najbliższymi. Na szczęście zdolność komunikacji to tylko częściowo „wrodzone zdolności” i zdecydowanie można – i trzeba – ją z powodzeniem doskonalić.

Uwaga: szkolenie „Skuteczna komunikacja w firmie – od przypadku do strategii” jest również dostępne w języku angielskim.

Cel szkolenia

Poznanie teorii, zasad oraz kanałów przepływu komunikacji. Poznanie mechanizmów, narzędzi i technik wpływających na skuteczną komunikację w organizacji: zarówno pomiędzy działami organizacji, jak i pomiędzy pracownikami i przełożonymi. Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Korzyści dla uczestników

N

Uświadomienie uczestnikom roli komunikacji

N

Pokazanie roli komunikacji wewnętrznej w budowie pozytywnego wizerunku organizacji w oczach jego pracowników.

N

Uzyskanie umiejętności warunkujących efektywną komunikacją pomiędzy działami w organizacji, pracownikami, tym samym budowanie współpracujących zespołów, skoncentrowanych na zadaniach.

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł I – Komunikacja w organizacji

• Znaczenie i kierunki komunikacji w organizacji
• Kultura organizacji a komunikowanie
• Rodzaje formalnej i nieformalnej komunikacji
• Wpływ struktury na komunikację – efekt różnego rodzaju struktur przepływu informacji na zaangażowanie, zadowolenie i efektywność

Moduł II – Podstawowe zasady komunikacji

• Koło komunikacji i najważniejsze elementy decydujące o zrozumieniu przekazywanego komunikatu
• Trzy kanały komunikacji i ich waga
• Intonacja – jeden z kluczowych czynników wywierania wpływu
• Postawa empatii (wczucia) w sytuację rozmówcy
• Sztuka oddzielenie informacji kluczowej od szumu informacyjnego
• Skąd się bierze plotka?
• Błędy w komunikowaniu się
• Piramida komunikacji wewnętrznej
• Plan komunikacji wewnętrznej

Moduł III – Narzędzia usprawniające efektywną komunikację

• Podstawowe techniki aktywnego słuchania – parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie, aktywne słuchanie
• Rozpoznawanie i doprecyzowywanie potrzeb informacyjnych słuchacza
• Rodzaje i funkcje pytań
• Przekazywanie informacji zwrotnej
• Pozytywne formułowanie – komunikowanie pozytywnego nastawienia
• Komunikat „ja”
• Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji

Moduł IV – Komunikacja i jasny przekaz informacji od szefów do podwładnych, między działami w firmie, omówienie struktur komunikacyjnych firmy.

• Rola lidera zespołu w koordynowaniu komunikacji
• Lejek komunikacyjny – od tego, co mówimy do tego, co odbiorca zapamiętuje
• Decyzje szefa: jak je uzasadniać, by pracownik nie czuł się skrzywdzony
• Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić
• Ukryte i jawne konflikty między działami firmy
• Spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy
• Jak motywować do szukania i lepszego przekazywania informacji