Miliony zaklęte w emblemacie

Jak kreować niezapomniane marki i utrzymywać ich wysoką wartość? „Prowadzenie biznesu bez marketingu jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy”– Stuart Henderson.

Grupa docelowa

N

Właściciele, zarząd, dyrektorzy ds. marketingu, dyrektorzy handlowi

N

Menedżerowie marketingu, specjaliści ds. marketingu

N

Osoby odpowiedzialne za komunikację marketingową

N

Brand menedżerowie

N

Art directorzy, copywriterzy (agencje reklamowe)

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy o tym, jak wielkie korporacje kreują marki, które pozostają w pamięci, oddziałują na wyobraźnię i trwale podnoszą wartość rynkową produktu. Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie podstawowych zasad związanych z marką i ich zastosowanie w codziennej praktyce brandingowej. Uczestnicy nauczą się korzystać z narzędzi brandingowych stosowanych przez wielkie korporacje wspomagających efekty zapamiętywania marki, oddziaływania na wyobraźnię klienta oraz trwale podnoszących wartość rynkową produktu.

Korzyści dla organizacji i pracowników

N

Zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami poprawiania wizerunku produktów i usług firmy.

N

Poznanie praktycznych metod zwiększania wartości rynkowej produktów.

N

Poznanie zasad budowania marki i rozwijania jej na rynku, stosowanych przez międzynarodowe korporacje.

N

Zapoznanie się z metodologią i narzędziami komunikowania marki w otoczeniu.

Program szkolenia

Marketing klasyczny a nowoczesny
 1. Marketing tradycyjny a marketing 3.0.
 2. Marketing relacji a marketing emocjonalny – znaczenie marki i jej autentyczności
 3. Komunikacja marketingowa w aspekcie globalizacji.
 4. Strategie marketingowe: Produkt, Cena, Dystrybucja.
 5. Promocja – specyfika i przydatność działań: Reklama, Sprzedaż osobista, Promocja dodatkowa.
 6. ATL i BTL.
 7. Public Relations.
 8. Marketing a sprzedaż.
 9. Ćwiczenie: pajęczyna 8P.
Czy Wieżę Babel można było dokończyć? Psychologia zachowań i decyzje konsumentów
 1. Rola emocji w podejmowaniu decyzji zakupu.
 2. Reakcje klienta na zabiegi marketingowe: Reklama – czy ciągle na nas działa?
 3. Dlaczego Klienci odchodzą.
 4. Komunikacja i wywieranie wpływu.
 5. Słowa, które klienci kochają.
 6. Zakazane słowa i zwroty, jakich należy unikać w rozmowie z klientem.
 7. Ćwiczenia praktyczne: Ćwiczenie: CO MNIE TO OBCHODZI? Celem jest uzmysłowienie najczęściej występujących blokad komunikacji interpersonalnej.
 8. Ćwiczenie: UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA.
 9. Test umiejętności praktycznych: Test umiejętności słuchania (do wykonania przez każdego z uczestników).
Kim jest mój klient: trendy, zastosowanie narzędzi marketingowych oraz ich przydatność

1. Tradycyjne kanały reklamy – skuteczne? nieskuteczne?

• Event marketing
• Customer Relationship Management
• Programy lojalnościowe
• Outdoor

2. Przykłady nowoczesnych kanałów reklamy:

• Marketing internetowy: formy i trendy, e-mailing, kampanie
• Społeczności internetowe – znaczenie dla biznesu
• Marketing wirusowy, spamy, blogi, chat-y, fora dyskusyjne
• Marketing bezpośredni
• Szuka promocji i rabatów (cherry picker)
• Marketing partyzancki, guerilla marketing
• Marketing szeptany i ukryty
• Experiential Marketing

3. Ćwiczenia praktyczne – analiza zachowań zakupowych i konsumpcyjnych na podstawie przykładów.

4. Ćwiczenia praktyczne – tworzenie takich zachowań, dzięki którym szanse na skuteczną sprzedaż stają się optymalne. Ćwiczenie prowadzone jest w grupach, co sprzyja poznaniu się i integracji uczestników szkolenia. Na koniec grupy prezentują siebie i efekty własnej pracy.

Jak stworzyć przewagę konkurencyjną?
 1. Misja przedsiębiorstwa – dokąd zmierzamy?
 2. Własny wizerunek a tożsamość firmy.
 3. Kultura przedsiębiorstwa.
 4. Źródła przewagi konkurencyjnej.
 5. Innowacje – wybór czy konieczność? Strategia Błękitnego Oceanu.
 6. SWOT inaczej: wykorzystuj szanse rynkowe, omijaj zagrożenia, podkreślaj atuty przedsiębiorstwa, wzmacniaj słabości.
 7. Ćwiczenie praktyczne w oparciu o studium przypadku: Strategia Błękitnego Oceanu.
Marketing przyszłości
 1. Marketing zdobywczy – generowanie zainteresowań
 2. Jak zdobyć lojalność klienta?.
 3. Marketing partnerski.
 4. Trendsetters – kim są i jaka jest ich rola?
 5. Marketing a kształtowanie postaw aspołecznych i prospołecznych.
 6. Marketing jako czynnik rozbudzenia nadmiernej konsumpcji: Reklama – czy ciągle na nas działa?
 7. Ćwiczenie praktyczne w oparciu o studium przypadku „Idea Fioletowej Krowy”.