Czas. Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?

Czy Twój dzień do złudzenia przypomina pracę na linii montażowej? Czy też spieszysz się, aby nadgonić „stracony” czas? A może nie masz czasu odpocząć, bo przecież „szkoda czasu”? „Nie ma lepszego czasu od teraźniejszości” – powiedział Graham Masterton. Rzeczywiście?

Grupa docelowa

N

Kadra menedżerska

N

Pracownicy, którzy chcą podnieść jakość i efektywność swojej pracy i swojego życia osobistego

N

Pracownicy, którzy czują, że wykonują zbyt wiele zadań i chcą lepiej zorganizować swój czas

Cel szkolenia

Zwiększanie osobistej skuteczności uczestników poprzez doskonalenie umiejętności z zarządzania sobą w czasie pracy, poprawa organizacji pracy. Nabycie umiejętności efektywnego planowania czynności, oceny priorytetów a także systemów realizacji zadań. Ustalenie przez każdego z uczestników Systemu Zarządzania Czasem.

Korzyści dla organizacji i pracowników

N

Wzrost samodyscypliny i indywidualnej odpowiedzialności za efekty pracy.

N

Wzrost efektywności i wydajności.

N

Lepsze radzenie sobie ze stresem.

N

Poprawa osobistej skuteczności i motywacji do działania.

Program szkolenia

Autodiagnoza produktywności i efektywności w pracy

• Czas jako wyznacznik granic
• Kwestionariusz MEQ
• Kwestionariusz typów rannych – wieczornych J.A. Horne & O.Ostberg
• 5 postaw względem czasu wg Philipa Zimbardo i Johna Boyd’a
• Wzorce aktywności dobowej – tzw. sowy i skowronki
• Krzywa wydajności w poszczególnych godzinach dnia
• Jak wykorzystujemy czas: test auto-diagnostyczny + plan naprawczy
• Złodzieje czasu: mapa problemu + plan naprawczy

Zarządzanie własnym czasem

• Jak efektywnie wyznaczać priorytety
• Matryca Eisenhovera – macierz zadań pilnych/niepilnych i ważnych/nieważnych
• Techniki zarządzania własnym czasem
• Technika „ początek końca”
• Tworzenie harmonogramu dnia pracy

Organizowanie i sporządzanie planów

• Zadaniowa analiza ABC
• Taktyka salami
• Metoda Kartezjusza
• Technika planowania od końca
• Reguła Pareto
• Wyznaczani celów: (bieżący, krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy)
• Plany: tygodniowy, miesięczny
• Reguła 60:40
• Reguła Parkinsona

Balanced Scorecard (BSC) jako narzędzie zarządzania sobą w czasie

• Zdefiniowanie perspektyw i celów metodą SMART
• Monitoring kamieni milowych

Osobiste techniki wspomagające zarządzanie czasem

• Diagnoza i usunięcie barier
• Określenie mniejszych kroków dojścia do celu
• Nagradzanie się i utrzymywanie motywacji wewnętrznej
• Szybkie uporanie się z tym to, co najgorsze
• Ogłaszamy publicznie, że nad czymś pracujemy