Badanie potrzeb klientów metodą LOCATE

O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są klienci, a nie produkty. Sprzedając swoje produkty czy usługi, ciągle zmagasz się z klientami, którzy nie chcą kupować.

Twoje wysiłki idą na marne, tracisz czas i zapał a obroty Twojej firmy spadają. Gdzieś tkwi błąd! Może Twoje produkty są słabe? Może cena za wysoka? A może konkurencja jest lepsza? Możliwe…

Bardzo często jednak błąd tkwi na samym początku rozmowy. Gdy nie wiesz, czego klient potrzebuje nic mu nie sprzedasz. Jak więc wykonać poprawną analizę potrzeb?

Grupa docelowa

N

Przedstawiciele handlowi

N

Pracownicy działu obsługi klienta i działu sprzedaży

N

Key account menedżerowie

N

Osoby odpowiedzialnych za obsługę przed i posprzedażową klientów

Cel szkolenia

Nabycie i rozwinięcie narzędzi oraz umiejętności trafnego określania potrzeb klienta i eliminowania potencjalnych obiekcji klienta. Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych
i po-sprzedażowych oraz przy obsłudze klientów. Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania osób kontaktujących się z klientami firmy.

Korzyści dla organizacji i pracowników

N

Umiejętne posługiwanie się technikami komunikacji

N

Nabycie umiejętności badania klienta i słuchania go „między wierszami”

N

Unikanie błędów, które zniechęcają klienta

N

Umiejętność dopasowywania produktów i usług do wymagań klientów

Program szkolenia

L – LISTEN

Uzyskanie informacji o potrzebach Klienta poprzez SŁUCHANIE – jest to cel podstawowy – najbardziej oczywisty. Brak wiedzy na temat potrzeb Klienta skazuje nas na działanie przypadkowe. Możemy oczywiście kierować się naszym doświadczeniem i budować argumentację zgodnie z zasadą, że większość Klientów jest taka sama. Prawda jest jednak inna – nieumiejętnie przeprowadzona analiza potrzeb powoduje, że nie widzimy różnic pomiędzy Klientami. W rzeczywistości każdy Klient ma inne doświadczenia w biznesie, inne oczekiwania, priorytety, kontekst życiowy i zawodowy. Tylko poprzez aktywne słuchanie jesteśmy w stanie rozpoznać jego prawdziwe oczekiwania.

 1. Metody i sposoby na efektywną komunikację – zasady i techniki aktywnego słuchania
 2. Aktywne słuchanie /4 elementy aktywnego słuchania/
 3. Test umiejętności słuchania (do wykonania przez każdego z uczestników)
 4. Złe nawyki w słuchaniu
 5. Ćwiczenie: UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA
O – OBSERVE
 1. Obserwuj mowę ciała. Mówi się, że słowa ukazują myśli ale ciało powie ci, co naprawdę czuje.
 2. Ćwiczenie: PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA.
 3. Wizerunek i autoprezentacja.
 4. 4 kanały komunikacji niewerbalnej (przestrzeń, wygląd, uścisk dłoni, ruchy ciała).
 5. Najczęstsze bariery komunikacyjne (różnice postrzegania, niedostrzeganie potrzeby produktu, presja, za dużo informacji, chaos, nieuważne słuchanie i inne).
 6. Ćwiczenie: CO MNIE TO OBCHODZI?
 7. Celem jest uzmysłowienie najczęściej występujących blokad komunikacji interpersonalnej.
 8. Sekwencja S-E-L-L.
C – COMBINE
 1. Ćwiczenie: NIEOCENIAJĄCA UWAGA.
 2. Kanały percepcji.
A – ASK QUESTIONS

Zadając odpowiednie pytania, skupiając uwagę Klienta na konkretnych zagadnieniach pobudzamy go do analizy – jakimi kryteriami kieruje się podejmując decyzję zakupową. Oczywiście naszym zadaniem jest w taki sposób zadawać pytania, aby potrzeby, które wzbudzimy odpowiadały mocnym stronom naszej firmy, produktu, standardów obsługi Klienta.

 1. Zadawaj umiejętnie pytania, aby odkryć więcej szczegółów, które są istotne dla procesu sprzedaży. Znajdź jak najwięcej danych na temat osoby i jej potrzeb.
 2. Znaczenie zadawania pytań.
 3. Rodzaje pytań (dopytywanie, wyjaśnianie, doprecyzowywanie, podsumowanie, klaryfikacja).
 4. Odzwierciedlenie.
 5. Sztuka zadawania pytań: otwarte czy zamknięte?
 6. Ćwiczenie: UWAŻNE PYTANIA.
 7. Cel: umiejętność zadawania pytań, znaczenie komunikatów parawerbalnych.
T – TALK TO OTHERS
 1. Rozmowa jest chyba najbardziej zdradlią częścią słuchania, bo to jest łatwo przesadzić. Podczas rozmowy z klientami, upewnij się, że to, co mówisz, odpowiada temu, co chce wiedzieć. Rozmowa powinna być narzędziem, które można użyć, aby uzyskać więcej interakcji z klientem, a nie boisko, do rozgrywania meczu. Przede wszystkim, to co mówisz podczas rozmowy z klientem powinno być odbiciem tego, co klient uważa za ważne.
 2. Umiejętność „badania otoczenia”.
 3. Ćwiczenie: „DZIADEK”.
E – EMPATHIZE

Mówi się – „wejść w czyjeś buty” – ja dodam, „ale wcześniej zdejmij swoje”, czyli o empatii.

 1. Ćwiczenie: „ROZUMIENIE”.

Reguła zaangażowania. Reguła ta mówi, że człowiek ilość czasu i energii poświęconej danej sprawie, aktywności przekłada proporcjonalnie na niechęć do jej zaniechania. Innymi słowy – im bardziej nasz Klient zaangażuje się w rozmowę z nami tym trudniej będzie mu później odmówić.

Rozpoznając potrzeby Klienta zwracamy uwagę na to, nie tylko na oczekiwania wobec firmy dostarczającej produkt, oczekiwania wobec samego produktu ale przede wszystkim na cele osobiste na poziomie psychologicznym.