Coaching kariery


Coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym. Coach kariery nie doradza klientowi, ale wspiera klienta w ocenieniu jego własnej sytuacji, tak aby klient wyraźniej zobaczył, gdzie jest – jakie są jego umiejętności, kwalifikacje, mocne strony.

Następnie wspiera klienta aby określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie swoje zdolności, kwalifikacje chciałby wykorzystywać, co dla niego jest ważne w pracy, kim chciałby być. Klient zauważa jakie cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby dobrze pokierować swoją karierą. W wyniku coachingu kariery klient dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, może znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy.

To propozycja dla Ciebie, jeśli:

N

znajdujesz się na rozdrożu i nie masz pomysłu, co do swojej dalszej ścieżki zawodowej

N

dojrzewasz do zmiany zawodu

N

tęsknisz za poczuciem spełnienia i sensu w swojej pracy

N

poszukujesz pasji lub życiowej misji

N

chcesz wprowadzić realne zmiany w swoim życiu, czyli zacząć czerpać większą satysfakcję z pracy bez zmiany pracodawcy, znaleźć pracę swoich marzeń lub zacząć spełniać się we własnym biznesie

W procesie coachingu kariery klient dzięki wsparciu coacha:

N

bardziej uświadamia sobie swoje oczekiwania co do rozwoju swojej kariery,

N

precyzuje swoje cele zawodowe i sposoby ich realizacji,

N

optymalizuje swoje decyzje i działania,

N

zapewnia sobie satysfakcjonujący rozwój kariery zgodny z jego aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami.