Oswoić stres, czyli dlaczego zebry nie mają wrzodów?

Szkolenie „Oswoić stres, czyli dlaczego zebry nie mają wrzodów?” jest również dostępne w języku angielskim: Tame your stress (why zebras do not get uclers)?

Grupa docelowa

N

Osoby pragnące rozwinąć swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez używanie praktycznych metod

N

Osoby narażone na długotrwały i silny stres

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest identyfikacja własnych źródeł stresu, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami, poznanie zasad zdrowego myślenia, rozwijanie umiejętności skutecznego oswajania stresu.

Korzyści dla organizacji i pracowników

N

Zwiększenie kontroli nad emocjami.

N

Zrozumienie mechanizmów powstawania stresu i skutków jego kumulacji.

N

Zwiększenie efektywności.

Program szkolenia

N

Stres – natura zjawiska:

• definicja i fazy reakcji na stres
• psychofizjologiczne konsekwencje działania stresu
• eustres i distres, poziom stresu, a skuteczność funkcjonowania,
• twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu

N

Wpływ sytuacji stresogennych na funkcjonowanie jednostki:

• przebieg procesów poznawczych w warunkach stresu
• kształt relacji interpersonalnych
• syndrom wypalenia zawodowego

N

Symptomy ostrzegawcze stresu.

N

Indywidualne metody opanowywania stresu zawodowego:

• umiejętność wyznaczania celów i budowania hierarchii wartości
• kontrolowanie emocji – inteligencja emocjonalna w praktyce
• behawioralne metody opanowywania stresu
• relaksacja – koncentracja – wizualizacja zmiany

N

Stres w sytuacji konfliktu.

N

Techniki antystresowe:

• psychofizyczne metody oddziaływania na przyczyny i skutki stresu,
• techniki integracji emocji,
• praca z gniewem- najsilniejszą emocją,
• budowanie poczucia wewnętrznej wolności jako najsilniejszego czynnika przeciwdziałania stresowi,
• budowanie poczucia wartości,
• techniki akceleracji oddechu – natychmiastowa redukcja stresu,
• oddech połączony – technika codziennej integracji i regeneracji psychofizycznej,
• sposoby radzenia sobie ze stresem w zależności od profilu osobowości,
• linia czasu
• sport jako metoda na redukcje skutków stresu,
• dieta, suplementy, środki obniżające poziom stresu.

N

Mój plan na stres – opracowanie indywidualnego planu działania.