Nowoczesne metody sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klienta

Program szkolenia

Moduł I – Nowy klient – nowe zasady współpracy

• Jaki jest współczesny klient?
• 4-etapowy system klienta
• Skuteczne sposoby pozyskiwania informacji od klienta
• Techniki zadawania pytań m.in. 5WH1
• FUKO – model konstruktywnej krytyki – metoda na opornych klientów

Metody szkoleniowe:

• Analiza przypadków (case study).
• Ćwiczenia indywidualne i w parach
• Dyskusja i wymiana doświadczeń.
• Prezentacja zagadnień

Moduł II – Baza danych klienta, wartościowanie klientów

• Jak „wyłuskać” klientów najbardziej zainteresowanych zakupem.
• W jaki sposób wartościować klientów i oceniać ich dopasowanie do biznesu. Wartościowanie i rankowanie klientów w 7 krokach
• Praktyczne zastosowanie zasady Pareto

Metody szkoleniowe:

• Analiza przypadków (case study)
• Ćwiczenie w grupach wg modelu wartościowania klientów. Celem jest znalezienie najbardziej optymalnych klientów

Moduł III – Nowoczesne metody docierania do klienta

• Networking
· Sztuka nawiązywania kontaktów biznesowych. Co to jest networking? Korzyści wynikające
z networkingu
· Jak nie zmarnować szansy na rozwój sprzedaży i biznesu? Błędy popełniane przez menedżerowie i handlowców, uczestniczących w spotkaniach takich, jak: targi, konferencje, spotkania branżowe
· Najistotniejsze narzędzia networkera
· Zasady pracy po spotkaniach biznesowych

• Marketing przychodzący oraz marketing treści
· Jak zdobyć uwagę klientów i zapanować nad mediami społecznościowymi?
· Nowe technologie internetowe w zdobywaniu klienta: webinaria, YouTube, podcasty, VOD

Metody szkoleniowe:

• Prezentacja multimedialna
• Ćwiczenie: Wykorzystanie modelu Disneya do projektowania zmiany

Moduł IV – Postsprzedaż czyli doświadczenie klienta

• Kreowanie doświadczenia, jakie ma klient wchodzący w kontakt z naszym produktem. (rememberingself)
• Jak tworzyć dobre doświadczenie marki?
• Kontrolowanie całościowego doświadczenia
• Naprawianie błędów, czyli przykrycie negatywnego doświadczenia pozytywnym zaskoczeniem

Metody szkoleniowe:

• Wykład multimedialny ilustrowany scenami z filmów i spotami reklamowymi, pokazującymi najczęstsze techniki budowania doświadczenia klienta
• Analiza przypadków (case study, m.in. hotel Hyatt).
• Ćwiczenia indywidualne.
• Ćwiczenia grupowe.
• Dyskusja i wymiana doświadczeń.