Marketing nowoczesny

„Firma, która wykonuje te same czynności, co jej rywale, tyle że nieco lepiej, tak naprawdę nie ma żadnej strategii” – prof. Michael Porter.

Podczas dwudniowych warsztatów przekażę uczestnikom wiedzę na temat nowoczesnego marketingu oraz nauczę praktycznego stosowania jego zasad w przedsiębiorstwach. Podczas szkolenia koncentrujemy się głównie na praktycznej prezentacji tego, czym jest współczesny marketing, w jaki sposób jego zasady można z pożytkiem wykorzystać w pracy każdej organizacji.

Cel szkolenia

Cele szkolenia to: rozwój wiedzy nt. nowoczesnej komunikacji, segmentacja rynku według potrzeb współczesnego konsumenta, zajęcie się działaniami promocyjnymi charakterystycznymi dla współczesnego marketingu, przedstawienie istoty i różnorodności narzędzi komunikacyjnych, szukaniem źródeł przewagi konkurencyjnej.

Po szkoleniu uczestnik powinien umieć

N

zastosować skuteczne narzędzia komunikacji marketingowej w firmie

N

określić kim jest jego klient

N

przeprowadzić odpowiadającą potrzebom firmy skuteczną kampanię promocyjną

Program szkolenia

Marketing klasyczny a nowoczesny

• Marketing tradycyjny a marketing 3.0
• Marketing relacji a marketing emocjonalny – znaczenie marki i jej autentyczności
• Komunikacja marketingowa w aspekcie globalizacji
• Strategie marketingowe: Produkt, Cena, Dystrybucja
• Promocja – specyfika i przydatność działań: Reklama, Sprzedaż osobista, Promocja dodatkowa
• ATL i BTL czy inbound i uotbound marketing?
• Public Relations
• Marketing a sprzedaż
• Ćwiczenie: pajęczyna 8P

Czy Wieżę Babel można było dokończyć? Psychologia zachowań i decyzje konsumentów

• Proces podejmowania decyzji „zakupowych”
• Rola emocji w podejmowaniu decyzji zakupu
• Reakcje klienta na zabiegi marketingowe: Reklama – czy ciągle na nas działa?
• Dlaczego Klienci odchodzą
• Komunikacja i wywieranie wpływu
• Słowa, które klienci kochają
• Zakazane słowa i zwroty, jakich należy unikać w rozmowie z klientem
• Ćwiczenia praktyczne: Ćwiczenie: CO MNIE TO OBCHODZI? Celem jest uzmysłowienie najczęściej występujących blokad komunikacji interpersonalnej.
• Ćwiczenie: UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA
• Test umiejętności praktycznych: Test umiejętności słuchania (do wykonania przez każdego z uczestników)

Kim jest mój klient: trendy, zastosowanie narzędzi marketingowych oraz ich przydatność

• kto jest moim klientem i jakie są jego potrzeby? – zrozumienie konsumenta jako podstawa sukcesu firmy,
• konsument jest naszym szefem – płacąc za nasze produkty, płaci nasze pensje.
• psychologia konsumenta – dlaczego wybiera te produkty, a nie inne?
• metody badań marketingowych – sposoby zmierzenia konsumenta
• jak przełożyć konsumenta na wymiar biznesowy?
• przedstawienie istoty i różnorodności komunikacji marketingowych

Jak stworzyć przewagę konkurencyjną?

• Misja przedsiębiorstwa – dokąd zmierzamy?
• Własny wizerunek a tożsamość firmy
• Kultura przedsiębiorstwa
• Źródła przewagi konkurencyjnej
• Innowacje – wybór czy konieczność? Strategia Błękitnego Oceanu
• SWOT inaczej: wykorzystuj szanse rynkowe, omijaj zagrożenia, podkreślaj atuty przedsiębiorstwa, wzmacniaj słabości
• Ćwiczenie praktyczne w oparciu o studium przypadku: Strategia Błękitnego Oceanu.

Marketing przyszłości

• Marketing zdobywczy – generowanie zainteresowań
• Jak zdobyć lojalność klienta?
• Marketing partnerski
• Inbound marketing
• Trendsetters – kim są i jaka jest ich rola?
• Marketing a kształtowanie postaw aspołecznych i prospołecznych
• Marketing jako czynnik rozbudzenia nadmiernej konsumpcji: Reklama – czy ciągle na nas działa?
• Ćwiczenie praktyczne w oparciu o studium przypadku „idea Fioletowej Krowy”.