Marka osobista – wyróżnij się!

„Bądź sobą; wszyscy inni są już zajęci” – Oscar Wilde

Grupa docelowa

N

Przedsiębiorcy, biznesmeni, managerowie różnych szczebli, przedstawiciele wolnych zawodów, artyści, pisarze, dziennikarze

N

Młodzi, ambitni ludzi będący u progu kariery

N

Wszyscy planujący zmienić pracę, poszukujący pracy lub myślący o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej

N

Osoby stawiające na świadomy rozwój kariery

N

Nowoczesne firmy i organizacje, które wzmacniają wizerunek poprzez budowanie pozycji eksperckiej kluczowych pracowników, poddanych procesowi personal brandingu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest stworzenie marki, która pozwoli Ci: określić Twoją misję życiową, uwolnić Twój potencjał, wzbogacić relacje z innymi, wzmocnić poczucie własnej wartości, kreować wizerunek osoby godnej zaufania, profesjonalnej i charyzmatycznej, wypracować własny styl, wzbogacić osobowość.

Korzyści dla organizacji i pracowników

N

Określisz swój cel życiowy.

N

Nabędziesz umiejętności komunikacyjne.

N

Zwiększysz umiejętność wpływania na innych.

N

Nauczysz się budować wiarygodność.

N

Nabierzesz większej pewności siebie.

Zakres tematyczny zgodnie z modelem GROW (Goal-Reality-Options-Will)

Czego pragnę?

• misja życiowa – co jest dla Ciebie ważne?
• ćwiczenie V.A.K.O.G.
• ćwiczenie Pocztówka z przyszłości
• określenie celów osobistych i zawodowych

Jak jest teraz?

• autodiagnoza:
· Nietoperz czy żaba?
· Gęś czy kanarek?
· Wilk czy borsuk? – czyli jaką mam postawę wobec siebie i świata.
• samoświadomość: radzenie sobie z samoograniczającymi przekonaniami
• potencjał osobisty: rozpoznanie własnego talentu, pasji i możliwości, określenie swoich mocnych stron i umiejętności
• rozwój umiejętności wyznaczania celów w zakresie budowania marki własnej na rynku pracy
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych i biznesowych

Jakie mam opcje?

• opracowanie osobistej ścieżki rozwoju zawodowego
• promowanie własnej osoby:
· proces budowania marki osobistej – ćwiczenie praktyczne: Idea Fioletowej Krowy
· pięć najważniejszych składników marki osobistej: umiejętności, cele, networking, pasje, doświadczenie
· trzy niezbędne cechy marki osobistej: prostota, unikalność, koncentracja
· dekalog budowania pozytywnego wizerunku
· ćwiczenie Oswój swoje gremliny

Zrób to!

• efektywna komunikacja i wywieranie wpływu
• do kogo mówić? jak słuchać?
• 4 kanały komunikacji niewerbalnej
• Power Dressing – wizerunek profesjonalisty z elementami Dress Code i profesjonalnym makijażem
• narzędzia budowania marki osobistej
• równowaga w życiu osobistym i zawodowym

Po szkoleniu

Od jednego do trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia proponuję kolejne spotkanie z Uczestnikami. Spotkanie trwałoby około 3-4 godzin i miało na celu uzyskanie przez każdego z Nich indywidualnej informacji zwrotnej w zakresie poczynionych postępów i wskazówek do dalszego rozwoju.

Dodatkowo przez okres trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą otrzymywali od Trenera dodatkowe zadania (jedno zadanie w miesiącu, zazwyczaj w formie case study, analizy dodatkowych materiałów), których poprawność wykonania będzie oceniana przez Trenera na drodze mailowej (e-konsultacje).