Kształtowanie wizerunku urzędnika

„Wi­zeru­nek wart jest więcej od ty­siąca słów” – Carlos Ruíz Zafón

Korzyści dla uczestników szkolenia

N

Przygotowanie uczestników szkolenia do godnego reprezentowania swojej instytucji poprzez uświadomienie sytuacji, w których to reprezentowanie ma miejsce, oraz przekazanie informacji i umiejętności pomocnych w takich sytuacjach.

N

Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia dobrej autoprezentacji.

N

Uświadomienie uczestnikom roli wizerunku osobistego, mowy ciała, savoir-vivru oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w procesie reprezentowania instytucji.

Metodyka

N

dyskusja moderowana

N

burza mózgów

N

ćwiczenia zespołowe i w parach

N

ćwiczenia indywidualne

N

wykłady/prezentacja trenera

N

testy indywidualne

N

ćwiczenia zwiększające koncentrację i zapamiętywanie metodą Paula Dennisona

N

sesja podsumowująca wraz z ewaluacją szkolenia

Program szkolenia

Moduł I – Wizerunek urzędnika jako składowa wizerunku urzędu

1. Co składa się na wizerunek osobisty urzędnika?
• Co składa się na wizerunek osobisty urzędnika?
• Wygląd zewnętrzny – „Pierwsze wrażenie…byleby nie ostatnie”.
• Kultura osobista/etyka.
• Cechy dobrego pracownika.
• Sposób komunikacji z otoczeniem.

2. Jak wizerunek urzędnika przekłada się na wizerunek urzędu?
• Jak urzędnicy powinni być postrzegani, a jak są postrzegani?
• Po co urzędnikom sztuka efektywnego komunikowania się?
• Od czego zależy efektywność komunikacji?
• Bariery komunikacyjne wg Gordona i jak ich unikać.
• Rola informacji zwrotnej.
• Ćwiczenie Pierwsze wrażenie.Co składa się na wizerunek osobisty urzędnika?

Moduł II – Efektywna komunikacja z otoczeniem

1. Osobisty styl komunikowania się.
2. Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania.
3. 4 elementy aktywnego słuchania, metody i sposoby na efektywną komunikację – zasady i techniki aktywnego słuchania.
4. Test umiejętności słuchania (do wykonania przez każdego z uczestników).
5. Ćwiczenie Umiejętność słuchania.
6. Sprawdzone techniki lingwistyczne w obsłudze klientów.
7. 6 sprawdzonych sposobów zadawania pytań, metoda 5W1H.
8. „Język perswazji” i stosowane pozytywne zasady wpływu społecznego.
9. Test umiejętności praktycznych: Test umiejętności słuchania (do wykonania przez każdego z uczestników). Identyfikacja przydatnych kompetencji.

Moduł III – Komunikacja niewerbalna

1. Kanały percepcji.
2. Komunikacja niewerbalna.
3. Znaczenie gestów i mimiki: właściwy wygląd, emisja głosu (ton, tempo, artykulacja), aranżacja przestrzeni, sposoby poruszania się, komunikacja werbalna, jasność i porządek wypowiedzi, zakazane słowa.
4. Wizerunek i autoprezentacja.
• 4 kanały komunikacji niewerbalnej (przestrzeń, wygląd, uścisk dłoni, ruchy ciała)
• najczęstsze bariery komunikacyjne (różnice postrzegania, niedostrzeganie potrzeb klientów, presja, za dużo informacji, chaos, nieuważne słuchanie i inne)

Moduł IV – Urzędniczy savoir-vivre

1. Pierwsze spotkanie – witanie się, podanie dłoni, powstawanie, przedstawianie – w rozróżnieniu na zasady uniwersalne, relacje biznesowe oraz towarzyskie.

2. Językowy savoir-vivre:
• tytułowanie – tytuły naukowe, służbowe, szlacheckie, kurtuazyjne,
• przechodzenie na „Ty”
• prowadzenie konwersacji – nawiązywanie rozmowy, kultura języka, tematy dozwolone i niedozwolone, aktywne słuchanie, pochwały i przyjmowanie komplementów
• precedencja – kwestia pierwszeństwa, czyli o użyteczności hierarchii zawodowej

Moduł V – Power Dressing

Power Dressing czyli zasady proofesjonalnego stroju i wyglądu:

• podstawowe kanony profesjonalnego stroju
• businesswoman – wygląd, fryzura, makijaż, rodzaje strojów dostosowanych do okazji
• businessman – wygląd, rodzaje strojów dostosowanych do okazji