Jak zdobyć klienta z pokolenia Y? Siła nowego pokolenia konsumentów

Generacja Y, nazywana również „pokoleniem Milenium”, „następną generacją” oraz „pokoleniem klapek i iPodów, to pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. XX w.

Jedna z głównych cech osób w tym wieku jest zainteresowanie nowinkami technologicznymi oraz chętne wykorzystywanie Internetu, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W kontakcie z firmą gen Y jest nastawiona na szybkość i wygodę kontaktu, oczekując od usługodawcy sprawnego rozwiązania problemów. Jeśli zaś firma zawiedzie ich oczekiwania, są w stanie zmobilizować się do akcji wymierzonych przeciwko danej marce.

Szkolenie odpowiada na pytania:

N

Czego oczekuje klient z pokolenia Y?

N

W jaki sposób prowadzić działania sprzedażowe i posprzedażowe, aby do niego dotrzeć?

N

Jak komunikować się z pokolenie Y?