Inteligencja emocjonalna i jej rola w procesie sprzedaży

Jak to się dzieje, że zdolni, dobrzy uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami, a osoby o wysokim ilorazie inteligencji z trudem radzą sobie w życiu? Okazuje się, że istotne znaczenie odgrywa tzw. współczynnik inteligencji emocjonalnej. Wg Daniela Golemana na inteligencję emocjonalną składa się pięć podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Korzyści dla uczestników

N

Autodiagnoza mocnych i słabych stron

N

Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi

N

Wzrost zaangażowania i motywacji do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

Cel szkolenia

To szkolenie ma 3 główne cele. Po pierwsze, uświadomienie roli INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej. Po drugie, poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi. Po trzecie, zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Korzyści dla organizacji

N

Zwiększenie skuteczności działania pracowników, nie tylko tych, którzy zajmują się sprzedażą i negocjacjami.

N

Szybsze osiąganie przez pracowników zamierzonych celów.

N

Zwiększenie motywacji do pracy pracowników zajmujących się sprzedażą.

Program szkolenia

Moduł I – Skąd biorą się emocje

• Skąd biorą się emocje i jak przekładają się na efektywność.
• Analiza własnego profilu inteligencji emocjonalnej – wyniki testu TIE (Saloveya i Mayera)
• Rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie emocji u siebie i u innych jako podstawa właściwej oceny sytuacji i dobrych decyzji
• Na czym polega rozpoznawanie emocji? – Wskazówki jak czytać emocje swoje i innych.
• Rozpoznanie emocji a podejmowanie decyzji.
• Metodyka: Ćwiczenie grupowe, test

Moduł II – Czym jest inteligencja emocjonalna – prawdy i mity

• Czemu służą uczucia? Dostosowanie uczuć do klienta – kontrahenta
• Serce i rozum – czy inteligencja emocjonalna jest wrodzona
• Typologa klientów – sylwetki psychologiczne
• Inteligencja emocjonalna a obraz samego siebie
• Jakim kolorem jesteś? – diagnoza własnego stylu prowadzenia rozmów z klientami
• Gdzie powstają uczucia?
• Niepodzielna całość – mózg myślący i emocjonalny
• Emocje to sztuka sprzedaży – ćwiczenia praktyczne
• Metodyka: Techniki ułatwiające kierowanie emocjami, Studia przypadków

Moduł III – Emocje w sprzedaży

• Wyróżnij się aby być zapamiętanym
• Inteligencja emocjonalna a sprzedaż
• Rozpoznawanie i rozumienie emocji u innych
• Empatyczna komunikacja
• Umiejętność wczuwania się w nastroje klientów/ czego potrzebują klienci
• Wpływ czynników emocjonalnych na zachowanie ludzi w procesie sprzedaży
• Sprzedaż emocji – kierowanie emocjami klientów
• Łagodzenie sytuacji trudnych
• Metodyka: Studia przypadków, ćwiczenia indywidualne

Moduł IV – Pozytywna komunikacja z klientem

• Zastosowania NVC (Nonviolent Communications) oraz psychologii pozytywnej w sprzedaży
• Samokontrola, czyli panowanie nad gwałtownymi emocjami i impulsami
• Kierowanie swoimi emocjami, wzbudzanie określonych stanów emocjonalnych
• Asertywne wyrażanie uczuć
• Przeramowanie negatywnych reakcji na pozytywne
• Metodyka: Ćwiczenia w parach