W 2009 roku ICF (International Coach Federation) zleciło badanie badanie „Client Study Executive Summary” firmie PricewaterhouseCoopers. Przebadano 2 165 osób korzystających z coachingu z 64 krajów. Osoby te oceniły pozytywny wpływ coachingu w obszarach:

 • pewność siebie, poczucie wartości – 80%
 • relacje interpersonalne – 73%
 • umiejętności komunikacyjne – 72%
 • umiejętności interpersonalne – 71%
 • efektywność pracy – 70%
 • równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym – 67%
 • zdrowie – 63%
 • rozwój kariery zawodowej – 62%
 • zarządzanie samym sobą – 61%
 • zarządzanie firmą – 61%
 • zarządzanie czasem – 57%
 • efektywność zespołu – 51%
 • kultura organizacyjna – 38%

96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Odnosząc się do wypowiedzi firm o coachingu biznesowym, w badaniu tym:
 

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
 • średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji,
 • prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji.