Koło życia (Wheel of Life)

Koło życia (Wheel of Life)

Koło życia (Wheel of Life) jest powszechnie stosowanym narzędziem ułatwiającym spojrzenie „z lotu ptaka” na swoje życie, co jest pierwszym z kroków w poszukiwaniu równowagi. Koło podzielone jest na 8 przykładowych sekcji reprezentujących całe życie. Środek koła to...